Najprostszym sposobem jest skorzystanie z systemowego polecenia URLDownloadToFile. Aby odwołać się do niego w uses wpisz URLMon, a następnie:

Autor: Nakiel