Użyj funkcji GetRValue, GetGValue oraz GetBValue, które zwracają kolejno natężenie barwy czerwonej, zielonej oraz niebieskiej:

Autor: Iskar