Jak pobrać parametry z linii komend?

Najpierw należy dodać do funkcji main() dwa argumenty:

nazwy zmiennych są dowolne:
argc – określa ile parametrów zostało przekazanych do programu z linii komend.
argv – jest tablicą stringów przechowujących parametry.

Na przyklad wywolanie programu:

> my_prog -arg1 -arg2 arg3

spowoduje, że zmienna argc przyjmie wartość 4, a potem kolejno:

Z powyższego wynika, że pierwszym parametrem programu jest zawsze jego nazwa, a co za tym idzie argc jest zawsze większy lub równy jeden.

Autor: Firen