Funkcja jako argument przyjmuje obiekt TStrings oraz separator, którym zostaną oddzielone kolejne elementy TStrings.
Funkcja zwraca rezultat łączenia.

 

Autor: Kkkas