OpenGL jest specyfikacją niskopoziomowej biblioteki graficznej pierwotnie opracowanej przez Silicon Graphics Inc. Konkretna implementacja tej specyfikacji, jaką posiadasz w swoim systemie, często nazywana sterownikiem OpenGL, umożliwia używanie zestawu podstawowych elementów geometrycznych (punktów, linii, wielokątów, obrazów, itd) do opisu scen, jakie zamierzasz stworzyć.

Wizualizacja kompletnej zmodyfikowanej sceny wymaga kilku milisekund czasu, co oznacza, że ta biblioteka posiada wystarczającą wydajność do obsługi tworzenia animacji i obrazów wirtualnego świata. Sterowniki OpenGL są generalnie dostarczane w formie binarnych bibliotek, z przeznaczeniem do dynamicznego dolinkowania do Twojego programu. Dla systemu Windows będą to biblioteki DLL (szukaj opengl.dll w katalogu systemowym). Jako że Delphi może używać wszystkich bibliotek DLL, programowanie grafiki w OpenGL 3D stało się tak łatwe, jak w innych językach. Przeznaczeniem niniejszego artykułu jest wprowadzenie do zastosowania techniki OpenGL w środowisku Delphi.