Komunikaty składają się one z formy, przycisków i tekstu. Na szczęście nie musisz tworzyć tych elementów ręcznie. Windows posiada odpowiednie polecenia WinApi, które znacznie ułatwiają stosowanie komunikatów.

Na początku poznamy najprostszy : ShowMessage. Funkcja ShowMessage wyświetla okienko z tekstem i jednym przyciskiem OK. Po prostu informujemy o czymś użytkownika. Wystarczy, że napiszesz:

Jest to dziecinnie proste. Teraz funkcja MessageBox. Tu mamy większy wybór przycisków i ikonek. Funkcja MessageBox ma taką składnie:

Tam gdzie text, należy wpisać tekst okienka, gdzie Caption – tytuł , flagi – odpowiednie instrukcje. Najpierw flagi będące przyciskami:
MB_YESNO – przyciski „tak” i „nie”
MB_YESNOCANCEL – przyciski „tak”, „nie” „anuluj”
MB_ABOUTRETRY – przyciski „przerwij”, „ponów próbę”, „zignoruj”
MB_OK – przycisk „OK” (nie trzeba tego pisać, ponieważ jest to wartość domyśla).
MB_OKCANCEL – przyciski „OK” i „Anuluj”.

Teraz flagi z ikonkami:
MB_ICONEXLAMATION – Biała ikonka z niebieskim znakiem !
MB_ICONINFORMATION – Biała ikonka z niebieską literką „i” w środku
MB_ICONSTOP – Czerwone kółeczko z „X” w środku
MB_ICONQUESTION – Biała ikonka z ? w środku

Przykład wykorzystania funkcji MessageBox:

Pamiętaj, że cały kod piszemy w Delphi w jednej linijce ! Pozostała jeszcze funkcja InputBox. Służy ona do pobierania od użytkownika jakiegoś łańcucha znaków. Ma następującą postać:

Zmienna tekst zawiera pobrany ciąg znaków.

Autor: Nakiel